Ademlucht Perslucht

Ademlucht Perslucht voor de bedrijfshulpverlener

Slachtoffer zoeken

Slachtoffer zoeken

Trainingsdatums op aanvraag

De opleiding

De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

Opleidingsduur

De opleiding duurt vier dagdelen, waarin het accent ligt op het trainen in de praktijk.

Toelatingseisen

De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en van een bewijs van medische keuring.

Opleidingsmateriaal

In het cursistenboek komen de volgende zaken aan de orde:

  1. De Arbeidsomstandighedenwet: het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werknemer en de werkgever.
  2. De ademhaling: het principe van de ademhaling en het voorkomen van ademcrisis.
  3. Adembescherming: de gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen, veilig gebruik maken van beschikbare adembescherming, met behoud van eigen veiligheid een slachtoffer redden met de beschikbare en de juiste persoonlijke en adembeschermingsmiddelen.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: het gebruik van (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen

Aanmelden examens

Aanmelding voor een examen kan alleen via een bij het NIBHV aangesloten opleidingsinstituut zoals TvK Instructie.

Theorie-en praktijkexamen

Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkgedeelte. Bij een voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een diploma.

Herhaling

Opleidingsinstituten bieden herhalingen Adembescherming aan. Tijdens deze bijeenkomsten kan een herhalingscertificaat worden behaald