Refresh Basic Safety Training

Refresher Basic Safety Training

De Refresher training is bedoeld voor iedereen die op zee werkt en zijn of haar papieren geldig wil houden. Bijvoorbeeld werknemers in de professionele scheepvaart, maar ook voor bemanning van grote jachten, zeilschepen en baggerschepen. Op vissersschepen is de Basic Safety Fishery verplicht.

In 2010 werden de zgn. Manilla Amendments van kracht, die onder meer vanaf 1 januari 2017 een vijfjaarlijkse verplichting tot het volgen van een zogenaamde “refresher” / herhalingscursus voor veiligheidscursussen inhouden, de Refresher Basic Safety Training.

Eerstvolgende trainingen:

14 en 15 september 2021 28 en 29 september 2021
19 en 20 oktober 2021 9 en 10 november 2021
21 en 22 december 2021

Indien gewenst wordt het onderdeel Fishery verzorgd op de dag na de Refresher Training.

Ga naar ons contactformulier.

Uitvoering training

Bij al deze Refresher Trainingen wordt ook het onderdeel Fishery gegeven, sinds 1 september duurt deze module een hele dag.
Op de Basic Training Fishery (BST-F) rust geen herhalingsplicht.
Iedere opvarende van een vissersvaartuig is wel verplicht een BST-F certificaat te hebben.

De Refresher Basic Safety Training bestaat uit een klein deel theorie en veel praktijk.

Prijs

De prijs voor de tweedaagse Refresher Training is  € 510,- exclusief BTW.
Hiervoor bent u twee dagen bij ons te gast, alle catering is inclusief.
Aan het eind van deze twee dagen hebt u alle veiligheidskennis die u had weer opgefrist en bent u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de Scheepvaart.
Als u slaagt voor deze Refresher ontvangt u van ons een STCW certificaat dat weer 5 jaar geldig is.

De prijs voor de tweedaagse Refresher Training met het onderdeel Fishery is
€ 780,- exclusief BTW.

Klik hier voor een overzicht van al onze trainingen.

Wilt u meer informatie van ons ontvangen? Klik hier om naar ons contactformulier te gaan.

Voor wie?

REFRESH Basic Safety training: Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zeevarende in het bezit zijn van een Basic Training Certificaat of een Refresh Basic Safety Training Certificaat dat niet ouder is dan 5 jaar.

TvK Instructie biedt een door ILenT goedgekeurde STCW Refresh Basic Safety Training aan van twee dagen. Certificaten behaald na 1 januari 2012 blijven maximaal 5 jaar geldig. Houders hiervan moeten dus ook voor de verloopdatum een herhalingstraining volgen.

Refresh Basic Safety Training

Refresh Basic Safety Training

Doel van de training

De Refresh Basic Safety Training is bedoeld als herhalingstraining van de STCW Basisveiligheidstraining, welke is opgezet om zeevarenden de competenties te leren volgens het STCW verdrag (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). De training is ontworpen conform het cursusmodel van de International Maritime Organization (IMO) en heeft een wereldwijde accreditatie.

Wat leert u tijdens de Refresh Basic Safety Training?

Tijdens de training herhaalt u de volgende vaardigheden uit de STCW Basisveiligheidstraining:

  • Proficiency in Personal Survival Techniques (Overleven op zee)
  • Fire Prevention and Fire Fighting (Brandbestrijding en Ademlucht)
  • Elementary First Aid (Eerste Hulp)
  • Personal Safety and Social Responsibilities (Persoonlijke veiligheid en Sociale verantwoordelijkheden)

Trainingsmethode

De Refresh Basic Safety training bestaat voornamelijk uit praktijk met een klein theoriedeel.

Voorwaarden

Zeevarenden zijn verplicht medisch fit te zijn volgens reglement 1/9 van de STCW. Bij inschrijving vragen wij u om een gezondheids/medische verklaring voor de zeevaart.

Om aan deze training mee te kunnen doen moet u in het bezit zijn van een geldig certificaat STCW Basic Safety Training of een geldig certificaat Refresh Basic Safety Training.