Basic Safety Training

TvK Instructie in Emmeloord is één van de weinige opleiders in Nederland die van Scheepvaartinspectie “ILENT”

Tijdens de Survival Training

Tijdens de Survival Training

de Basic Safety Training aan mogen bieden. Deze training is verplicht voor iedereen die aan boord van een zeeschip werkt, of het nu een matroos is of een kapitein en moet iedere 5 jaar gevolgd worden d.m.v. Refreshers. Ook is er een aparte training voor de visserij.

Tijdens de Basic Safety Training wordt ondermeer aandacht besteed aan de Personal Survival (oefeningen in het Emmeloorder zwembad met gebruik van Reddingsvlot), Brandbestrijding met Ademlucht, Eerste Hulp en Veiligheid.

Een rondje door het bedrijf aan de Escudo maakt duidelijk dat TvK breed geörienteerd is. Er staat veel apparatuur, niet alleen voor de maritieme trainingen maar ook voor BHV en VCA. Bijvoorbeeld blusunits en ademluchttoestellen. Voor simulatietrainingen in de scheepvaart heeft TvK een oefenschip. De instructeur kan met een pc en camera’s van buiten zien hoe problemen als brand en evacuaties vanuit de kombuis of machinekamer worden geoefend. Voor locatietraining heeft Van Keulen een mobiele safety-trainer. Beelden worden opgenomen en daarna centraal besproken. De nieuwste ontikkeling is een bluscontainer waarin, gadegeslagen door instructeurs via camera’s, geblust wordt en ervaren wordt hoe heet een brand kan worden.

 

 

 

Comments are closed.