Wat beleef je bij een BHV training van TvK Instructie?

Deze week mocht ik mee doen aan een BHV herhalingstraining bij TvK Instructie waar ik stage loop.

‘s Morgens gingen we van start met een theorie les over branden en gevaarlijke stoffen. Voor veel van de cursisten was het niet de eerste keer dus werd er wat meer ingegaan op vragen en persoonlijke verhalen.

Nadat de kennis weer was opgefrist zijn we met een pauze tussendoor gaan blussen. De cursisten kregen weer even het gevoel van het blussen van kleine branden en iedereen deed actief mee. Na het blussen van verschillende soorten brandjes, werd er een brand gesimuleerd in de Mobile Safety Trainer. Hierbij werd via portofoons gecommuniceerd en met goed teamwork werd de brand geblust.

Na de oefening in de MST (Mobile Safety Trainer) werden in de hal enkele inzetoefeningen gedaan, hierbij speelden steeds  2 cursisten voor slachtoffer en namen ergens plaats in het oefenschip waar normaal de Basic Safety Training wordt gegeven. Er werd brand gesimuleerd en de cursisten moesten onderling de taken verdelen en een plan van aanpak maken.

Na de inzetoefeningen werd het onderdeel Eerste Hulp herhaald en moest iedereen reanimeren op een pop. Aan het eind van de cursus kregen de cursisten een BHV pasje mee. De cursisten vonden het een zinvolle en leerzame training en namen met een vrolijk “Tot volgend jaar!” afscheid.

 

Geschreven door Stan (stagiair)

Comments are closed.