BHV op maat

bhv491

Is BHV in uw bedrijf verplicht ?
Om de gevolgen van brand en ongevallen in uw organisatie te beperken, bent u verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Goed getrainde Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. Voorkomen is beter dan blussen, maar weten hoe je adequaat kunt optreden kan erger voorkomen.

Bespaar op uw veiligheidskosten. Doe de GRATIS RisicoScan!
Ervaring leert dat veel bedrijven onnodig tijd en geld investeren in veiligheid! Laat ons u daarom GRATIS en VRIJBLIJVEND adviseren. Dat levert u tijd en geld op. Bovendien komen vaak ongeziene veiligheidsrisico’s boven tafel en kunnen wij u naast een helder advies, offerte maken voor een training en bedrijfsnoodplan die daar goed op aansluiten. Zo bent u mogelijk minder geld kwijt aan veiligheidskosten maar wel optimaal verzekerd van goed getraind BHV personeel!

Bedrijfsnoodplan
De procedures uit het Bedrijfsnoodplan vormen de basis voor het opzetten van de training. Afhankelijk van de complexiteit (aard, grootte, ligging) van het bedrijf maken we bij het bedenken van trainingsoefeningen gebruik van de scenario’s die in uw bedrijf of organisatie kunnen optreden. Een aantal voorbeelden:

• een klein ongeval dat door de BHV kan worden afgehandeld;
• een brandje dat door de BHV kan worden geblust;
• een ontruiming van een afdeling of het hele bedrijf

mobiele safety trainer 4

Brand blussen ? Het kan met onze Mobiele Safety Trainer.

Hoeveel BHV hulpverleners zijn verplicht in uw organsiatie ?
Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. Dat geldt zowel voor leidinggevenden als voor uitvoerders op de werkvloer. De taken van een BHV’er en de risico’s binnen het bedrijf bepalen het aantal bedrijfshulpverleners. Er moeten voldoende BHV-ers aanwezig zijn om een kleine calamiteit aan te kunnen.

Duur van de Training
De mogelijkheid bestaat om de BHV-opleiding in één dag te verzorgen. Hierbij worden alle onderdelen behandeld die wettelijk zijn voorgeschreven. Voor de verplichte herhalingen stellen we in overleg met u een meerjarenprogramma op zodat elk jaar enkele onderdelen speciaal uitgelicht worden.

BHV Speciaal Onderwijs
Speciaal voor mensen met een leerbeperking hebben wij een BHV training ontwikkeld. Lees hier meer over op deze pagina.

ISO certificering

TvK Instructie is ISO 9001 gecertificeerd en mag dus ook een certificaat uitgeven voor de door haar verzorgde BHV trainingen. Indien u kiest voor NIBHV-certificering zullen wij bij de basisopleiding meer nadruk leggen op het door het NIBHV voorgeschreven programma. Bij de herhalingen gaan we dan meer aandacht besteden aan het speciaal op het bedrijf toegesneden trainingsprogramma.

brochure TVK BHV