BHV Speciaal Onderwijs

gasmeten1-1024x342

BHV speciaal onderwijs

TvK Instructie is al ruim 10 jaar actief als trainer van onder andere BHV en VCA veiligheidspersoneel. Gedurende deze tijd zijn specifieke trainingen ontwikkeld voor moeilijk lerende jongeren en volwassenen. Wij zijn van mening dat een BHV en/of VCA diploma een goede bijdrage kan zijn voor een betere plaatsing van deze cursisten op de arbeidsmarkt.

Bijkomende mogelijkheden
Naast BHV verzorgen wij ook de cursus VCA voor mensen met een leerprobleem. Bij het vergelijken van de lesstof van BHV en VCA blijkt een grote overlap te bestaan van verschillende lesonderdelen, waarrdoor na BHV het VCA-diploma makkelijker gehaald kan worden.

De lesstof BHV
In een periode van 4 dagen met tussenpozen van een week worden cursisten langzaam bekend gemaakt met de lesstof via een programma van korte sessies. Daarbij worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Theoretische kennis wordt verduidelijkt met video’s en praktische toepassingen, waaronder het oefenen met ons eigen brandmeldpaneel; op deze manier spreekt de training beter aan en blijft de lesstof beter ‘hangen’ bij de cursisten.

Waaruit bestaat de cursus ?

* 2 dagen Brand, Communicatie en Ontruiming
* 2 dagen Levensreddend Handelen
* Als ondersteuning wordt gebruik gemaakt van het lesboek en de (aangepaste) powerpoint presentatie van het NIBHV.
* Tussendoor worden kleine proefexamens gehouden (voorgelezen) zodat de cursisten alvast kunnen wennen aan het examen.

Het examen
Het examen wordt afgenomen in twee gedeelten aan het eind van de tweede dag van het onderdeel ‘Levensreddend Handelen’ en aan het eind van de tweede dag ‘Brand, Communicatie en Ontruiming’. Het examen wordt door de docent voorgelezen en door de cursisten meegelezen,
waarna de cursist het goede antwoord kan aankruisen.

Groepsgrootte
De groepen bestaan uit 8 tot maximaal 12 cursisten.

Zelf doceren of begeleiden
Bij de cursusdagen is het mogelijk om de dagelijkse docent of begeleider aanwezig te laten zijn. Dit kan de resultaten van de cursus gunstig beïnvloeden.

Download hier onze brochures!

Download onze brochure BHV Speciaal Onderwijs

Brochure BHV Speciaal Onderwijs

Download onze brochure VCA Speciaal Onderwijs

Brochure VCA Speciaal Onderwijs