Proficiency in Fast Rescue Boats PFRB REFRESHER STCW

fast rescueboat

De cursus Proficiency in Fast Rescue Boats Refresher STCW is voor iedereen die uiterlijk 5 jaar geleden het Profciency in Fast Rescue Boats certificaat heeft behaald en is aangewezen als bemanningslid van een Fast Rescue Boat op een schip. Tijdens de cursus Proficiency in Fast Rescue Boats Refresher wordt het geheugen van de cursist opgefrist.

Lees meer

Proficiency in Fast Rescue Boats PFRB STCW

De cursus Proficiency in Fast Rescue Boats STCW is voor iedereen die is aangewezen als bemanningslid van een Fast Rescue Boat op een schip. Tijdens de cursus Proficiency in Fast Rescue Boats leert de cursist de staat van gereedheid te controleren en het omgaan met de Fast Rescue Boats.

Lees meer