Corona/Covid-19

Corona-werkwijze TvK-instructie:

Helaas is het Corona-Virus nog niet uit onze samenleving. Dit heeft gevolgen voor onze cursussen. Trainingen, die onder praktijkonderwijs vallen, mogen echter door gaan.
In overleg met het RIVM is gesteld dat wij onder de uitzonderingen vallen en dat wij daarom door kunnen gaan met onz trainingen.
Uiteraard dienen wij ons wel aan de maatregelen te houden om de cursus verantwoord en veilig te kunnen organiseren. Om die reden hebben wij een cursusprotocol opgesteld.

Hieronder volgt het cursusprotocol welke wij hanteren tijdens de cursussen:

Onze cursussen kunnen niet online gegeven worden. Om de cursus in deze Corona-tijd te kunnen laten doorgaan, zijn wij genoodzaakt diverse maatregelen in acht te nemen.

Wat betekent dit voor u als cursist?

1. De gezondheidscheck van het RIVM. Deze ontvangt u kort voor aanvang van de cursus per email. Wanneer u op één van de onderdelen “ja” moet antwoorden, dan neemt u contact met ons op en kijken we of we u op een later tijdstip in kunnen schrijven. We zijn hier streng in.

2. Mondkapjes zijn VERPLICHT.

3. Ruimte!  We hebben grote zalen zodat afstand gehouden kan worden.

4. Frisse lucht. Indien mogelijk staan deuren en ramen open en/of er is een goede verantwoorde ventilatie met buitenlucht. U kunt in de pauzes naar buiten.

5. We letten op hygiëne, dus vaak handen wassen, zeker vooraf aan het oefenen.

6. Al onze cursussen zijn onder voorbehoud. Mochten er, onverhoopt, vanuit de overheid en RIVM maatregelen worden afgekondigd waardoor de cursussen geen doorgang meer kunnen vinden, dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. Maar het is wél zo, dat wanneer wij door kunnen en mogen, we door gaan met onze opleiding.