Iedereen op herhalingstraining nieuwe veiligheidseisen

STCW geen papieren tijger

(Schuttevaer januari 2015)

Iedere zeevarende onder Nederlandse vlag moet vanaf 1 januari 2017 in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs volgens de Manila Amendments. Dat is bepaald in de nieuwe Nederlandse wetgeving op grond van een vernieuwd internationaal verdrag STCW 2010. Aanleiding zijn de nieuwe technieken in de scheepvaart, zoals de steeds algemener wordende elektronische kaartsystemen (ECDIS) en hoogspanningstechnieken. De aangepaste regelgeving is opgenomen in de Wet zeevarenden en is 3 mei 2014 van kracht geworden.

Sinds mei 2014 kan in Nederland al een nieuw vaarbevoegdheidsbewijs volgens de Manila Amendments worden aangevraagd, waarbij moet worden voldaan aan de nieuwe eisen. Dit vaarbevoegdheidsbewijs blijft vijf jaar geldig. Om te vernieuwen moet de zeevarende kunnen aantonen dat hij/zij een cursus Ecdis (voor kapiteins en stuurlieden) of hoogspanning (voor werktuigkundigen) heeft gevolgd. Ook moet iedereen vanaf 1 januari 2017 aantonen dat de verplichte veiligheidstrainingen zijn herhaald.

Veiliger?

De nieuwe STCW-eisen hebben allereerst gevolgen voor de maritieme opleidingen en trainingen. Die zijn er druk mee (scholen) en krijgen het drukker (speciale opleidingen voor bijvoorbeeld brandbestrijding, i.v.m. de herhalingen). Volgt de vraag: vergroot dit inderdaad de veiligheid aan boord? Is men er ook blij mee op de vloot, of vreest de kapitein voor ‘alweer een papieren tijger’?

‘Het hangt meer af van de scholen of het een papieren tijger is’, zegt kapitein Daan Roest uit Almere. ‘Op dit gebied zijn de administratieve lasten aan boord echter gering.’

Boven de sterkte

Roest vaart onder de vlag van Wagenborg voor een kapitein-eigenaar op onder meer de Nordana Mathilde, een schip van 143 x 19 meter met rond 12.000 ton laadvermogen. De Nordana Mathilde zit wereldwijd in de wilde vaart. Vaak met stukgoed; zij kan dankzij twee eigen kranen ook projectlading aan. Het schip vaart met een crew van 11 koppen, vaak zijn er ook nog stagiairs/stagiaires aan boord. ‘We varen altijd boven de sterkte’, zegt de kapitein. ‘Altijd met drie stuurlui en twee machinisten. Gemengde crew, meest maximaal drie nationaliteiten, ook Nederlanders. Werk- en rusttijden vormen geen probleem bij ons.’

Op herhaling

‘Door het vernieuwde STCW wordt het certificaat Ecdis verplicht voor kapitein en stuurlieden. Ook als je nog steeds alleen met papieren kaarten werkt. Voor de machinisten komt er  een opleiding hoogspanning bij. En elke vijf jaar moet iedereen op herhaling voor het omgaan met de veiligheidsmiddelen, je EHBO, de brandbestrijding en overleven op zee. Tot voor kort hoefde dat niet als je genoeg vaartijd had, maar vanaf 2017 verandert dat. Ik vind dat goed. Ik heb over de nieuwe regels ook nog niets negatiefs gehoord. Ik ben ook secretaris van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) en ook daar is nog niemand komen klagen.’

Samen sterker

“Ik ben ook als kapitein niet tegen de verplichtingen. Samen, ook individueel, krijg je meer kennis. En neem nu het omgaan met reddingsmiddelen,  zoals het trainen in overlevingspak. Dat doe je zo snel niet aan boord, zeker niet met iedereen. Ook oefeningen met een reddingsvlot is dan moeilijk.’

‘Of het nu allemaal veiliger wordt aan boord? Laat ik zeggen: iedereen is straks weer “bij kennis” en het veiligheidsbewustzijn is weer verhoogd. Maar veiligheid aan boord hangt niet alleen af van certificaten, dat gaat over veel meer. Je moet er sámen voor zorgen, onder andere door de verplichte oefeningen aan boord uit te voeren.’

Verlofdagen

Veel mensen van onze rederij hebben sommige cursussen al gevolgd.  Ik vermoed dat ik dit jaar mijn veiligheidstrainingen ga herhalen, ook al heb ik mijn vaarbevoegheidsbewijs nog maar net verlengd. Het is geldig tot 2019, als ik tenminste op herhaling ben geweest. Mijn Ecdis heb ik al, de veiligheidstrainingen moeten nog. Ecdis-training bestaat uit twee delen, een algemeen en een typetraining. Hoe je die laatste doet, is aan de reder: studie aan de wal, of zelfstudie aan boord. Het is met die elektronische kaarten trouwens net als met je televisie of laptop thuis: elk merk is net even anders. Ik schat dat je al je herhalingen van veiligheidstrainingen wel haalt in vijf verlofdagen.’

Substandaard

Vraag: de nieuwe regels gelden wereldwijd. Iedere zeevarende moet aan dezelfde eisen voldoen, maar reder en kapitein moeten bij een zeevarende, Nederlands of buitenlands, toch maar afwachten of zijn/haar opleiding voldoet.

Kapitein Roest: ‘Daarop toezicht houden is ook de taak van de kapitein. Maar je hebt ook de havenstaatcontroles en zeker in bijvoorbeeld de Verenigde Staten zijn die erg grondig. Wij varen ook op de VS en bij inspectie kun je zomaar verplicht worden om een oefening brandbestrijding, een ‘fire drill’ of een oefening schip verlaten te laten zien. En als het niet goed is, kun je net zolang doorgaan tot het wél goed is, want je schip kan hierop ook worden aangehouden.

‘Er zijn nog altijd landen die het minder nauw nemen met de regels, de substandaard vlaggenstaten. Een goede havenstaatcontrole helpt daartegen het best. Op de Nederlandse vloot krijgt men soms een punthoofd van die controles. Maar een Nederlands schip dat prima in orde is, kan in de EU uitstel krijgen. In de VS is eenzelfde soort programma voor onder meer Nederlandse schepen, Qualship 21van de Amerikaanse kustwacht.’

Symposium Ecdis

De kapiteinsverenging NVKK wijdt in oktober haar jaarlijkse symposium aan de verplichte trainingen met de Ecdis. Mede doordat in de Volvo Ocean Race een deelnemend jacht op een rif liep door onduidelijkheid rond de gebruikte elektronische zeekaart. En eerdere incidenten, zoals met het Nederlandse vrachtschip Ennio Marnix dat in de Oostzee aan de grond liep.

STCW

STCW staat voor  Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Het eerste STCW-verdrag werd in 1978 door de International Maritime Organization (IMO) vastgesteld, om te voorzien in internationale minimumnormen voor het opleiden en certificeren van zeevarenden. In 1995 werd het verdrag aangepast aan de eisen van die tijd. In 2010 wederom.

Comments are closed.