Mijn stage bij TvK Instructie

Mijn naam is Jesse de Jong en ik ben stagiair bij TvK Instructie. Ik volg de opleiding marketing en communicatie aan het ROC Friese poort college en zit in mijn derde opleidingsjaar. Tevens is dit het examenjaar. In mijn eerste opleidingsjaar heb ik stage gelopen bij Luxetenten.com. Ik heb er voor gekozen om deze stageperiode een ander type bedrijf te zoeken in een andere sector. Hierbij kwam ik uit bij TvK Instructie. Dit is de eerste week dat ik werkzaam ben bij het bedrijf.

TvK Instructie is een bedrijf dat meer dan 70 verschillende trainingen geeft. Daarnaast zijn zij gecertificeerd voor de verplichte Manila Basic Safety Training/Refresher en Fishery. TvK Instructie is een opleidingsinstituut voor de maritieme sector. Er worden trainingen gegeven voor de zee- en binnenvaart en de watersport. Daarnaast bieden zij trainingen aan voor VCA en BHV. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. In de bouwsector is deze cursus verplicht, om de veiligheid te waarborgen. BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Het doel van deze cursus is om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken.

Ik heb gekozen voor dit bedrijf, omdat TvK Instructie een ander bedrijf is dan mijn vorige stageplek. De verschillen zijn bijvoorbeeld ‘het bedrijf, de doelstellingen, de doelgroep, de producten, etc. Hierdoor ga ik mijn stageperiode vanuit een ander perspectief bekijken. Bij TvK instructie kom je veel met mensen in contact. Naast het gebruikelijk personeel, zijn er altijd cursisten aanwezig. Ik vind dit plezierig aangezien je altijd even sociaal contact met iemand hebt. Daarnaast zijn mijn dagelijkse werkzaamheden afwisselend. Het varieert van kantoorwerk tot het meelopen met de cursisten. Ik ben benieuwd wat er de komende weken op mijn pad gaat komen. Naast de gebruikelijke werkzaamheden, moet ik ook bezig voor een schoolopdracht. Ik moet een social media plan schrijven dat in verband staat met het stagebedrijf.

Ik ervaar een goede sfeer bij TvK Instructie en daar hecht ik waarde aan. Als de sfeer negatief is, zullen de resultaten van de stage dat ook zijn. Het is in ieder geval prettig om in een bedrijf te werken, waar de sfeer goed is. Ik vind het ook positief dat het bedrijf niet enorm grootschalig is. Sommigen studenten uit mijn klas lopen stage bij bedrijven waar meer dan 100 mensen werken. Bij dit soort bedrijven riskeer je om een eenling te worden. TvK heeft dit echter niet en dat spreekt mij aan.

Ik ga deze 20 weken in met een goed gevoel. Ik vermoed dat ik het juiste stageadres heb gevonden. Ik verwacht veel te leren van de cursussen die gegeven worden. Daarnaast zal ik opleidingsgerichte projecten uitvoeren met betrekking op het bedrijf. Hieruit verwacht ik de nodige kennis op te doen. Ik ben tot half april werkzaam bij TvK Instructie. Om de 3 weken zal ik een blog schrijven die op de website zal worden geplaatst. Hier zullen mijn werkzaamheden van de vorige 3 weken staan, waardoor u een inzicht kan krijgen wat de vaste bezigheden van mij als stagiair zijn.

Jesse de Jong

Comments are closed.