Oefenschip

Oefenschip Basic SafetyOefenschip Basic Safety

Speciaal gebouwd voor de Basic Safety- en Advanced Fire Fighting trainingen

Stuurhuis compleet met omroepinstallatie en alarminstallatie

 • Verfstore
 • Verblijf bemanning
 • Machinistenkamer
 • Machine ruim + blusinstallatie; hete delen; uitlaat e.d.
 • Kombuis
 • Ventilatiekamer
 • Camerasysteem om cursisten te volgen tijdens de training
 • Machine geluiden
 • Alles met brandmeldsystemen te beïnvloeden
 • Blussystemen (Blusslangen worden met perslucht gevuld!)
 • Mangaten om te ontsnappen

Monitoring
De instructeurs kunnen alles volgen op de camera’s en elk moment ingrijpen mocht er iets niet goed gaan. Bij brandsimulatie wordt het schip warm en komen de compartimenten vol met rook te staan. Al met al zijn onze Maritieme Veiligheidstrainingen dus zeer realistisch!