Refresher combi Basic Training en Advanced Fire Fighting

Combi Refresher Basic Training en Advanced Fire Fighting

De Refresher combi Basic Training en Advanced Fire Fighting wordt door ons in samenwerking met onze partner FMTC te Badhoevedorp verzorgd.

Datum worden hier binnenkort geplaatst.

Klik hier om naar ons contactformulier te gaan,
bel 0527-699535 of mail peter@tvkinstructie.nl

Advanced Fire Fighting Refresher

De cursus Advanced Fire Fighting is verplicht voor alle officieren met een vaarbevoegdheid als wachtdoende officier. De deelnemers krijgen inzicht in de potentiële gevaren bij brand aan boord van zeeschepen en leren hoe te handelen als er daadwerkelijk brand is uitgebroken aan boord.
Wie de cursus heeft afgerond is in staat een gedegen brandbestrijdingsorganisatie op te zetten en zorg te dragen voor een effectieve brandbestrijding waarbij uiteraard de veiligheid van de opvarenden voorop staat.

Herhaling verplicht

Kapiteins, stuurlieden en scheepswerktuigkundigen in de zeevaart moeten één keer in de vijf jaar op herhalingscursus om hun kennis en vaardigheden op het gebied van brandbestrijding op peil te houden.

Nadruk op de praktijk

De nadruk bij deze refresher ligt op de praktijkoefeningen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan:

  • taakverdeling en verantwoordelijkheden
  • communicatie
  • leidinggeven
  • inwinnen van informatie
  • beoordeling van de situaties
  • nemen van beslissingen

Datums worden hier binnenkort geplaatst.

Vraag meer informatie via ons contactformulier, bel 0527-699535 of mail peter@tvkinstructie.nl