Scholingsfonds voor Urker vissers

Scholingsfonds voor vissers- update

-Update (19-2-2021)- Het volledige bedrag van het fonds is inmiddels toegekend.

De provincie Flevoland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor de scholing van beroepsvissers. Beroepsvissers kunnen een tegoedbon van maximaal 5000 euro aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van scholing. Denk hierbij aan de verschillende certificaten die je moet hebben, zoals het Certificaat Basisveiligheid voor Vissers (Basic Safety Fisheries, Medical First AID of Medical Care etc.

 

Subsidieregeling

De subsidieregeling wil scholing stimuleren en toegankelijk maken. Daarom is het Scholingsfonds bedacht als tegemoetkoming in de kosten. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te kunnen komen. De aanvrager moet woonachtig of werkzaam zijn in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Kortweg geldt dit dus voor vissers die wonen op Urk of in de Noordoostpolder en voor vissers die elders wonen, maar werken voor een visserijbedrijf dat op Urk (of in de Noordoostpolder) gevestigd is.

 

Meer voorwaarden voor de subsidie

De aanvrager moet minimaal 18 jaar zijn en mag niet ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast mag de aanvrager niet hoger geschoold zijn dan op mbo-niveau. De tegoedbonnen moet verzilverd worden bij een erkend opleider of cursusaanbieder en voor de start van de opleiding/cursus worden ingeleverd. Meer informatie hierover is te verkrijgen op de website van de provincie Flevoland.

 

IJsselmeervisserij

Voor de IJsselmeervisserij gelden andere spelregels. De tegoedbon wordt specifiek ingezet als pilot voor de herstructureringsplannen voor de IJsselmeervisserij. Dit betekent dat de arbeidsmarktpositie voor deze doelgroep kwetsbaar is. Met deze tegoedbon kan de IJsselmeervisser scholing volgen om andere vaardigheden te leren en daardoor te kunnen switchen naar een ander beroep of andere invulling van de IJsselmeervisserij.

 

Vragen over het scholingsfonds visserij

Hebt u nog vragen, bel of mail Peter Westervoorde en hij helpt u graag.

Wij hopen u binnenkort op een van de cursussen te kunnen verwelkomen in Emmeloord.

Comments are closed.