EHBO Refresher

Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

EHBO Refresher

Met het Diploma EHBO van Het Oranje Kruis bent u in staat op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt.

EHBO-kennis actueel houden

Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de EHBO-ers op peil te houden. In het Oranje kruis-systeem wordt voorzien van een herhalingscursus. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van EHBO-ers zal moeten plaatsvinden. Ook kunnen daarnaast de vaardigheden op peil worden gehouden door het regelmatig organiseren van (inzet)oefeningen in het bedrijf. Registreer deelname van de EHBO-ers aan opleidingen, herhalingen en oefeningen.

Examen

Het onafhankelijke examen wordt afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis.

training-ehbo

Direct aanmelden