VCA Pools basisveiligheid (Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy)

VCA Pools Basisveiligheid (Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy)

VCA Pools – Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Pools, met Pools cursusboek en Pools examen.

Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Controleer hier of uw medewerker een geldig VCA diploma heeft.

VCA Pools

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud van de cursus VCA Pools

Tijdens de cursus VCA Pools worden aan de hand van het Poolse cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases de volgende onderwerpen behandeld:

* Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
* Risico’s, gevaren en preventie;
* Gevaarlijke stoffen;
* Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
* Werken in besloten ruimten;
* Veilig gebruik gereedschappen;
* Elektrische veiligheid;
* Hijsen en tillen;
* Werken op hoogte;
* Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
* Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een    proefexamen worden gehouden.

 

Doelgroep VCA Pools

De cursus VCA Pools is bedoeld voor Poolse medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden.
Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

 

Leerdoel:

De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Een daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld, ook voor Poolse arbeidskrachten. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Een  belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat
“Basisveiligheid VCA”.
Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

 

Werkvorm VCA Pools

Doceren theorie, individuele en groepsopdrachten en oefenexamens.
Alles zowel mondeling als schriftelijk in de Poolse taal.

 

Duur

1 dag vanaf 8.30 uur. Het examen wordt op dezelfde dag afgenomen vanaf 16.00 uur.

 

Cursusdata:

Diverse datums, zie onze trainingsagenda.

 

Certificaat

Certificaat Basisveiligheid VCA, na goed afleggen examen, landelijk erkend en 10 jaar geldig, ook wordt een handig pasje uitgereikt.

 

Prijs op aanvraag

€ 99,- voor een los examen (prijs exclusief btw).

 

Incompany

De cursus kan op iedere geschikte cursuslocatie worden gegeven.  Indien gewenst kan een in-company opleiding georganiseerd worden. Neem contact met ons op voor een cursusaanbieding op maat.

 

Open inschrijving

Regelmatig worden op onze locatie in Emmeloord cursussen op basis van open inschrijving georganiseerd. Voor datums zie onze trainingsagenda

Klik hier om u aan te melden via ons contactformulier.