STCW BST & AFF

Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

STCW BST & AFF

Na succesvol afronden van deze combinatietraining van de STCW Basic Safety Training en STCW Advanced Fire Fighting ontvangt de cursist twee aparte certificaten. De cursussen zijn te combineren doordat er diverse modules overlappen bij de trainingen.

 • Tijdsduur: 6.5 dagen
 • Aanvang:  07:30 uur
 • Toelatingseisen:Een geldig medisch certificaat voor de zeevaart

inclusief lunch, koffie / thee en het cursusmateriaal

De combinatietraining is onder te verdelen in de Basic Safety en de Advanced Fire Fighting training.

STCW Basic Safety Training

De Basic Safety Training is voor iedere zeevarende de verplichte STCW training. Wanneer er op zee gewerkt wordt, ongeachte functie, dient men in het bezit te zijn van een STCW Basic Safety Training certificaat. De STCW Basic Safety Training is er op gericht de cursist kennis te laten maken met de specifieke veiligheidskwesties en leefregels op een schip. Alsmede zich bewust te laten zijn van de risico's en gevaren en hoe te handelen in een noodsituatie.

STCW Advanced Fire Fighting

De STCW Advanced Fire Fighting training is bedoeld voor zeevarenden om inzicht te krijgen in de gevaren van brand aan boord van een schip. Tijdens de STCW Advanced Fire Fighting training krijgt de cursist de kennis en vaardigheden om aan boord van een schip om te kunnen gaan met brandbestrijding. Daarnaast leert de cursist wat hij moet doen wanneer er brand wordt ontdekt aan boord.

De STCW Advanced Fire Fighting is tevens verplicht voor alle officieren.

Minimaal aantal deelnemers: 6

Inhoud STCW Basic Safety Training

 • Overleven op zee
 • Brandbestrijding en Ademlucht
 • Elementaire First Aid
 • Persoonlijke veiligheid en Sociale verantwoordelijkheden

Inhoud STCW Advanced Fire Fighting

 • Het herkennen en bestrijden van brand, alsmede het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen en -installaties
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het toepassen van beschermingsmaatregelen
 • Gebruik van adembeschermingsapparatuur
 • Inspectie en onderhoud van blusmiddelen, blusinstallatie en uitrusting
 • Leidinggeven bij de brandbestrijding en het houden van oefeningen
 • Het zoeken naar en het redden van slachtoffers
 • Herkennen van gevaarlijke stoffen
 • Praktijkoefeningen in scheepsbrandbestrijding en leidinggeven
training-bst-aff

Direct aanmelden