-Update 03-09-2021- LEF! TvK Instructie, specialist in veiligheidstrainingen

Voor al uw vragen of informatie bel 0527 699 535 of mail naar info@tvkinstructie.nl

Basic Training STCW Refresher Basic Training

Levensreddende handelingen en persoonlijk overleven op zee, brandpreventie en brandbestrijding, veilig werken en beveiliging aan boord van schepen. Verplichte herhaling 1 x per 5 jaar in 2 dagen.

Basic Training Fishery

Basic Training bestaande uit de onderdelen levensreddende handelingen, brandbestrijding, overleven op zee en veilig werken aan boord van vissersschepen. Inclusief Basic Training certificaat voor de Koopvaardij.

Medical First Aid & Medical Care

MFA is voor kapitein en stuurlieden die de medische eerste hulp verzorgen. MFA + MC is voor kapitein en stuurlieden die de medische zorg verlenen aan boord van schepen die wereldwijd varen.

Overige opleidingen

Alle BHV trainingen; BHV Speciaal Onderwijs; VCA Basis en VOL, ook via E-learning; VCA Basis Pools; Keurmeester NEN3140; Praktisch Gasmeten; Ademlucht/Perslucht.