STCW Advanced Fire Fighting

Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

STCW Advanced Fire Fighting

De STCW Advanced Fire Fighting training is bedoeld om inzicht te krijgen in de gevaren van brand aan boord van een schip. De STCW Advanced Fire Fighting is tevens verplicht voor alle officieren.

Tijdens de STCW Advanced Fire Fighting training krijgt de cursist de kennis en vaardigheden om aan boord van een schip om te kunnen gaan met brandbestrijding. Daarnaast wordt geleerd wat de cursist moet doen als er brand aan boord wordt ontdekt.

 • Tijdsduur: 4 dagen
 • Aanvang:  07:30 uur
 • Certificering: STCW (A-V1/3)
 • Geldigheid: 5 jaar

Toelatingseisen

 • Een geldig medisch certificaat voor de zeevaart
 • Een geldig STCW Basic Safety Training certificaat (< 5 jaar oud)

Meer informatie over STCW Advanced Fire Fighting

Deze training geeft u de theoretische inzichten en praktische ervaring om bij elke scheepsbrand juist te handelen. Minimaal aantal deelnemers: 6

 • Het herkennen en bestrijden van brand, alsmede het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen en -installaties
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het toepassen van beschermingsmaatregelen
 • Gebruik van adembeschermingsapparatuur
 • Inspectie en onderhoud van blusmiddelen, blusinstallatie en uitrusting
 • Leidinggeven bij de brandbestrijding en het houden van oefeningen
 • Het zoeken naar en het redden van slachtoffers
 • Herkennen van gevaarlijke stoffen
 • Praktijkoefeningen in scheepsbrandbestrijding en leidinggeven
training-advanced-fire-fighting

Direct aanmelden