STCW Advanced Fire Fighting AFF STCW

slider-fotos tvk schip

STCW Advanced Fire Fighting AFF STCW

De STCW Advanced Fire Fighting training is bedoeld om inzicht te krijgen in de gevaren van brand aan boord van een schip. De STCW Advanced Fire Fighting is tevens verplicht voor bijna alle officieren.

Tijdens de STCW Advanced Fire Fighting training krijgt je de kennis en vaardigheden aangeleerd om leiding te geven aan boord van een schip om te kunnen omgaan met brandbestrijding. Daarnaast wordt je geleerd wat je moet doen als er brand aan boord wordt ontdekt.

Onderdelen van de STCW Advanced Fire Fighting

Deze training geeft u zowel theoretische inzichten als praktische ervaring om bij elke scheepsbrand juist te handelen.

 • Het herkennen en bestrijden van brand, alsmede het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen en -installaties
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het toepassen van beschermingsmaatregelen
 • Gebruik van adembeschermingsapparatuur
 • Inspectie en onderhoud van blusmiddelen, blusinstallatie en uitrusting
 • Leidinggeven bij de brandbestrijding en het houden van oefeningen
 • Het zoeken naar en het redden van slachtoffers
 • Herkennen van gevaarlijke stoffen
 • Praktijkoefeningen in scheepsbrandbestrijding en leidinggeven

Uitvoering training

 • Duur van de training 4 dagen
 • Minimale leeftijd van 18 jaar
 • Geldigheid 5 jaar
 • Een geldig medisch certificaat zeevaart
 • Een geldig STCW Basic Safety Training certificaat of refresher (< 5 jaar oud)

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Je zult in praktijkruimte oefenen op brandbestrijding en leidinggeven tijdens brand.

Locatie

Wij verzorgen de trainingen samen met onze partner op locatie in Badhoevedorp of Dordrecht.

Certificaat

Als u slaagt voor de Advanced Firefighting STCW ontvangt u van ons het STCW certificaat. Dit certificaat toont aan dat de houder de training volgens de voorwaarden, zoals omschreven in sectie A-VI/3, van de ‘International Convention of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW), 1978 as amended (inclusief Manila 2010 amendments), van de Regeling Zeevarenden met voldoende resultaat heeft doorlopen en afgesloten. STCW

Taal

Deze training wordt veelal in het Engels gegeven.

Subsidie

Deze cursus kan mogelijk gevolgd worden met subsidie uit het ESF via het O&O fonds Zeescheepvaart. Hier meer informatie.

training-advanced-fire-fighting

Direct aanmelden