EHBO Herhaling

slider-foto-veiligheidstrainingen

EHBO Herhaling

Met het Diploma EHBO van Het Oranje Kruis bent u in staat op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt.

Onderdelen van de training

Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de EHBO-ers op peil te houden. In het Oranje kruis-systeem wordt voorzien van een herhalingscursus. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van EHBO-ers zal moeten plaatsvinden. Ook kunnen daarnaast de vaardigheden op peil worden gehouden door het regelmatig organiseren van (inzet)oefeningen in het bedrijf. Registreer deelname van de EHBO-ers aan opleidingen, herhalingen en oefeningen.

Uitvoering training

Duur van de training: één dag
Geldigheid: 2 jaar

Het onafhankelijke examen wordt afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis.

Locatie

Al onze trainingen worden verzorgd in ons trainingscentrum te Emmeloord, Escudo 17
In company training zijn in overleg mogelijk.

Certificaat

Het Diploma geeft aan dat uw kennis en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis.
Het Diploma kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te her-certificeren.
In die periode houdt u uw kennis op peil door nascholing bij een EHBO opleider te volgen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Iemand in het bezit van een geldig Diploma EHBO van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Zie hier voor meer informatie.

Taal

Standaard worden de trainingen bij TVK Instructie in het Nederlands gegeven, op verzoek in het Engels (bij voldoende deelnemers). Eventueel kan een tolk ingezet worden.

Subsidie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers gebruik maken van opleidingssubsidies. Elke subsidie kent eigen voorwaarden. Informeer bij je brancheorganisatie naar de mogelijkheden.

training-ehbo

Direct aanmelden