News

Heftige tegenwind in de visserij

Storm

Een visserman wil vissen maar ervaart heftige tegenwind!

We merken dat het stilliggen van de vissersschepen nijpend begint te worden bij de vissers. Dit blijk uit het aantal vragen die wij dagelijks krijgen over het om- en bijscholen van de opvarenden van de vissersvloot.

Als je je vaarpapieren op orde hebt dan kan je kijken waar je (tijdelijk) elders een boterham kan verdienen. Voor de wat technisch ontwikkelde mensen kan dit binnen technische bedrijven zijn, daarnaast zijn er in de nautische wereld ook voldoende vacatures, alleen al in de Rotterdamse havens staan meer dan 8.000 vacatures open. Een visserman is door zijn mentaliteit, vindingrijkheid en oplossingsgericht denken een graag geziene collega en werknemer.

Toch wil een visserman het liefst vissen. Het beroep van visserman zal dan ook altijd blijven. Wel zullen er aanpassingen nodig zijn. Vissen in de visrijke windmolengebieden is niet toegestaan, de Noorse wateren zijn vanaf 1 oktober taboe voor de bodemberoerende visserij. De ervaring leert dat hier altijd weer een uitweg gevonden wordt. Zo heeft de pulskor de visserij in Nederland veel gebracht en slagen we er weer in met gehele nieuwe scheepsontwerpen en gebruik van de nieuwste technieken veel besparing te realiseren. Wij Nederlanders weten ons altijd weer aan te passen en de kansen op te zoeken. Ook dat zal nu weer lukken ondanks de heftige tegenwind.

Een gesprek over jouw mogelijkheden en toekomst aanvragen kan hier

Een overzicht van de maritieme trainingen van TVK Instructie vind je hier

 

B&B Crew Management

Siem Buis