Preventiemedewerker

slider-fotos tvk schip

Preventiemedewerker

Het aanstellen van een preventiemedewerker kan verschillende voordelen hebben voor een organisatie. Enkele van deze voordelen zijn:

 • Verbeterde veiligheid op de werkvloer: De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van risico-inventarisaties en evaluaties, en het adviseren van werkgevers en werknemers over veiligheidsmaatregelen en -procedures. Dit kan leiden tot een betere veiligheid op de werkvloer, waardoor het risico op ongevallen en ziekteverzuim wordt verminderd.
 • Verhoogde productiviteit: Een veilige en gezonde werkomgeving kan de productiviteit van werknemers verhogen. Door het aanstellen van een preventiemedewerker kan een organisatie ervoor zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan veiligheid en gezondheid op de werkvloer, wat kan bijdragen aan een hogere productiviteit.
 • Wettelijke verplichting: Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Door aan deze verplichting te voldoen, kan een organisatie voorkomen dat het beboet wordt of dat er juridische problemen ontstaan.
 • Kennis en expertise: Een preventiemedewerker heeft kennis en expertise op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Door deze kennis en expertise in te zetten kan een organisatie ervoor zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan preventie en dat er tijdig actie wordt ondernomen bij mogelijke risico's.

Al met al kan het aanstellen van een preventiemedewerker bijdragen aan een veiligere en gezondere werkomgeving, wat kan leiden tot hogere productiviteit en het voorkomen van juridische problemen.

Onderdelen training Preventiemedewerker

Tijdens deze training houd je je bezig met de veiligheid op de werkvloer. Deze zijn onder te verdelen in 5 categorieën:

 • Preventietaken en de Arbowet
 • RI&E en het plan van aanpak
 • De invloed van medezeggenschap op preventietaken
 • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 • Voorbeelden van het uitvoeren van Arbo maatregelen.

Uitvoering training

 • Je ontvangt lesboeken om thuis al kennis op te doen
 • Duur van de training 1 lesdag
 • We sluiten deze dag af met een theorie examen volgens NIBHV Certificering

Locatie

Al onze trainingen worden verzorgd in ons trainingscentrum te Emmeloord, Escudo 17. In company training zijn in overleg mogelijk.

Certificaat

Er is geen einddatum aan de geldigheid van het certificaat.
Wetten en regels veranderen, maar ook de werkzaamheden en daarmee de risico’s binnen een organisatie kunnen veranderen. Het advies is om up to date te blijven en daarom de cursus na enkele jaren te herhalen.

Taal

Standaard worden de trainingen bij TVK Instructie in het Nederlands gegeven, op verzoek in het Engels (bij voldoende deelnemers). Eventueel kan een tolk ingezet worden.

Subsidie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers gebruik maken van opleidingssubsidies. Elke subsidie kent eigen voorwaarden. Informeer bij je brancheorganisatie naar de mogelijkheden.

training-medical-first-aid

Direct aanmelden