Basic Safety Training Refresher BST-R STCW

slider-fotos tvk schip

Basic Safety Training Refresher BST-R STCW

TVK Instructie biedt een door ILenT goedgekeurde STCW Refresh Basic Safety Training aan van twee dagen.

REFRESH Basic Safety training is bedoeld voor iedereen die op zee werkt en zijn of haar papieren geldig wil houden. Bijvoorbeeld werknemers in de professionele scheepvaart, maar ook voor bemanning van grote jachten, zeilschepen en baggerschepen.

In 2010 werden de zgn. Manilla Amendments van kracht. Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zeevarende in het bezit zijn van een Basic Training Certificaat of een Refresh Basic Safety Training Certificaat dat niet ouder is dan 5 jaar.

Certificaten behaald na 1 januari 2012 blijven maximaal 5 jaar geldig. Houders hiervan moeten dus ook voor de verloopdatum een herhalingstraining volgen.

Heb je nog geen BST certificaat klik hier voor de volledige training.

Onderdelen Basic Safety Training STCW

Tijdens deze Basic Safety Refresher STCW training leren de deelnemers diverse competenties die te maken hebben met veiligheid op het water en veiligheid aan boord.

De verplichte STCW onderdelen zijn:

  • Proficiency in Personal Survival Techniques (Overleven op zee)
  • Fire Prevention and Fire Fighting (Brandbestrijding en Ademlucht)
  • Elementary First Aid (Eerste Hulp)
  • Personal Safety and Social Responsibilities (Persoonlijke veiligheid en Sociale verantwoordelijkheden)

Uitvoering training

  • Duur van de training 2 dagen
  • Minimale leeftijd van 16 jaar
  • Geldigheid 5 jaar
  • Een geldig medisch certificaat zeevaart
  • Een geldig STCW Basic Safety Training certificaat of refresher (< 5 jaar oud)

De training bestaat afwisselend uit theorie en praktijk en wordt minimaal één maal per maand gegeven. Wij hanteren open inschrijving, meer datums op aanvraag

Wij verzorgen de training met behulp van een levensgroot oefenschip, een grote bluscontainer en onze hypermoderne Mobiele Safety Trainer, uitgerust met ruim voldoende trainingsmaterialen zoals ademluchtapparatuur, blusmateriaal, overlevingspakken, reddingsvlotten e.d.  Alle trainingsonderdelen worden gegeven door gecertificeerde instructeurs en voldoende hulpinstructeurs.

De Refresher Basic Safety Training bestaat uit een klein deel theorie en veel praktijk.

Locatie

Al onze trainingen worden verzorgd in ons trainingscentrum te Emmeloord, Escudo 17 en het plaatselijke zwembad.

Subsidie

Deze cursus kan mogelijk gevolgd worden met subsidie uit het ESF via het O&O fonds Zeescheepvaart. Hier meer informatie.

Refresh Basic Safety Training

Direct aanmelden