News

Verleningen vaarbevoegdheid SW5

SW5 vaarbevoegdheid verlengen

Visserij SW5 verlenging vaarbevoegdheid

We krijgen momenteel veel vragen binnen over het verlengen van de vaarbevoegdheid van schippers, stuurman / scheepswerktuigkundige die SW 5 opgeleid zijn. De vragen gaan vooral over Advanced Firefighting (AFF) en Reddingsmiddelen (PSCRB). Ineens wordt er gevraagd naar deze certificaten krijgen wij te horen. Wij hebben hierover vragen gesteld aan IL&T en ook andere partijen zijn hier mee bezig en zijn in gesprek met KIWA.

In het kort: Uiterlijk binnen vier jaar na het afronden van je opleiding moet je je vaarbevoegheid aanvragen, doe je dit niet dan vervalt je diploma. Bij de eerste aanvraag van je vaarbevoegdheid dien je diverse certificaten te overleggen zoals je Basic Safety Fishery Certificaat, Medical First Aid, maar ook Advanced Firefighting (AFF) en Reddingsmiddelen (PSCRB)
Iedere 5 jaar verleng je je vaarbevoegheid en moet je ervoor zorgen dat je Medical First Aid en eventueel je Medical Care voor schippers, geldig zijn. Je Basic Safety Fishery heeft tot nu toe geen vervaldatum, dus die is onbeperkt geldig.

Voor zowel de AFF en de PSCRB is afgesproken dat deze beide niet gerefresht hoeven te worden en dat deze certificaten die je tijdens je opleiding hebt behaald weer kunt meesturen bij je aanvraag. Gooi deze dus niet weg! Hoe oud ze ook zijn. Dit zijn de huidige regels en kunnen in de toekomst veranderen.

Hoe staat het in de wet?

Artikel 10.2 van de regeling Zeevarenden gaat over het verlengen van je vaarbevoegdheid. Daar staat beschreven waaraan je moet voldoen om je vaarbevoegheid te verlengen. In het kort komt het er op neer dat je exact hetzelfde moet aanleveren als bij je eerste aanvraag, behalve je opleidingspapieren van school (kennisbewijs of bekwaamheidsbewijs)
Het volgende staat letterlijk in de wet:

Artikel 10.2. Vernieuwing: Voor de vernieuwing van een vaarbevoegdheidsbewijs is artikel 10.1, met uitzondering van onderdeel d, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10.1. Eerste afgifte
Voor de verkrijging van een vaarbevoegdheidsbewijs of een bekwaamheidsbewijs, legt de aanvrager de volgende bescheiden over aan Onze Minister:
a) een door hem ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
b) een geldig identiteitsbewijs waaruit zijn nationaliteit blijkt;
c) een recente pasfoto;
d) het originele kennisbewijs of bekwaamheidsbewijs op grond waarvan afgifte wordt gevraagd;
e) de voor het gewenste vaarbevoegdheidsbewijs vereiste bekwaamheidsbewijzen en schriftelijke bewijzen;
f) de originele geldige geneeskundige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de wet; en
g) een bewijs dat is voldaan aan de vereiste ervaring voor het gewenste bewijs.

Hulp nodig bij het verlengen van je vaarbevoegdheid? Vragen over bijscholing? Neem contact met ons op 0527-699535

STCW training nodig? Hier vind je ons overzicht