News

Wat gaat de visserman doen?

Visser

De visserijsector zal blijven bestaan. Ik geloof niet dat we zover kunnen gaan dat we hier alle bootjes opruimen en vervolgens in landen hier ver vandaan mensen (vaak jonge kinderen) met boomstammen en wrakken de wateren op laten gaan om het maaltje vis voor ons te vangen. Vervolgens gaat het per schip of zelfs vliegtuig naar Nederland waar we vis voorgeschoteld krijgen van dubieuze herkomst.

In veel landen is het labeltje biologisch een prijs en niet een keurmerk met deugdelijke onderbouwing en controle. Willen we echt weten waar het lekkere stukje vis vandaan komt, wie het waar gevangen heeft en hoe vers het dus werkelijk is, dan kunnen we bouwen op onze eigen vissersvloot. Het quotum zal blijven bestaan, we kunnen het alleen vol vissen met minder schepen na de sanering. Hoeveel er gesaneerd gaan worden weet nog niemand maar vele vissers kunnen werkzaam blijven. Wél zullen er zaken veranderen. De vloot zal 7 dagen per week op zee zijn, er zal dubbele bemanning nodig zijn en er zal onbeperkt quotum zijn. Nu nog zorgen dat je voldoende kilo’s vist en vooral de prijs van de vis op goed niveau houden en ons kostje is gekocht.

De visprijs op niveau houden is eenzelfde marketingstrategie voor nodig die het milieu ook toepast. Het maakt niet uit of het waar is als je er maar in gelooft en vooral dat de klant er maar in gelooft. Zoals in mijn vorige column al aangegeven heb: er geld genoeg, je moet alleen maar zorgen dat het naar je toekomt.

Een gesprek over jouw mogelijkheden en toekomst aanvragen kan hier

Een overzicht van de maritieme trainingen van TVK Instructie vind je hier

B&B Crew Management

Siem Buis