STCW BST & AFF Refresher

Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

STCW BST & AFF Refresher

De combinatietraining STCW Basic Safety Refresher / STCW Advanced Fire Fighting Refresher is een herhalingstraining van de STCW Basic Safety & STCW Advanced Fire Fighting. Na succesvol afronden van deze combinatietraining ontvangt de cursist de twee STCW certificaten.

 • Tijdsduur: 3 dagen
 • Aanvang:  07:30 uur
 • Certificering: STCW (A-V1/1) en STCW (A-VI /3)
 • Geldigheid: 5 jaar

Toelatingseisen

 • Een geldig medisch certificaat voor de zeevaart
 • Een geldig STCW Basic Safety Training certificaat (< 5 jaar oud)
 • Een geldig STCW Advanced Fire Fighting certificaat (< 5 jaar oud)
 • Of een geldig vaarbevoegdheidsbewijs

inclusief lunch, koffie / thee en het cursusmateriaal

Meer informatie over STCW BST & AFF Refresher

De Basic Safety Training is een herhalingscursus van de STCW Basic Safety Training. Deze training is bedoeld voor iedereen die op een zeegaand schip gaan varen. Tijdens de Basic Safety Training herhaling wordt uw geheugen weer opgefrist met betrekking tot het correct handelen in noodsituaties aan boord van een schip.

De Advanced Fire Fighting is de herhalingstraining van de STCW Advanced Fire Fighting. Door de STCW Advanced Fire Fighting herhaling blijft de cursist getraind in zijn vaardigheden en de technieken bij het bestrijden van brand. De training is voor ieder die als zeevarende moet optreden als leider bij de brandbestrijding- en reddingsploeg aan boord van een schip.

Minimaal aantal deelnemers: 6

Basic Safety Training herhaling inhoud

 • Persoonlijke overlevingstechnieken op zee
 • Brandbestrijding en ademlucht
 • EHBO en reanimeren
 • Persoonlijke veiligheid en Sociale verantwoordelijkheden

Advanced Fire Fighting herhaling inhoud

 • Theorie van het herkennen en bestrijden van brand
 • Inspectie en onderhoud van blusmiddelen, blusinstallatie en uitrusting
 • Leiding geven bij de brandbestrijding
 • Leiding geven bij brandoefeningen
 • Het zoeken naar en het redden van slachtoffers
 • Eerste hulp
 • Herkennen van gevaarlijke stoffen
 • Praktijkoefeningen in scheepsbrandbestrijding en leiding geven
training-advanced-fire-fighting-refresh

Direct aanmelden