Medical Care MC STCW

slider-fotos tvk schip

Medical Care MC STCW

Het is van het grootste belang dat er iemand aan boord is met een Medical training. Midden op zee kunnen bemanningsleden tijdens hun werk niet naar een arts of Eerste hulp aan wal. Daarom is het kunnen verlenen van medische zorg aan boord belangrijk.

Van groot belang voor de kwaliteit van de medische zorg aan boord is:

 • Training van bemanningsleden die medische zorg aan boord verlenen
 • Een goede medische uitrusting aan boord
 • Medisch advies van artsen van de Radio Medische Dienst

Nederland is aangesloten bij het STCW-verdrag en moet ook voldoen aan de EU richtlijn over de medische training van zeevarenden. Per 1 mei 2014 werden de certificaten "Medische Eerste Hulp aan boord (STCW Medical First Aid)" en "Medische zorg aan boord (STCW Medical Care)" ingevoerd. Voor de kapitein en de persoon aan wie de medische zorg aan boord is gedelegeerd, geldt een herhalingsverplichting.

Degene die verantwoordelijk is voor de medische zorg, moet minimaal één maal per vijf jaar de volledige training volgen.

Deze opleiding is verplicht voor kapiteins van alle Nederlandse schepen met een onbeperkt vaargebied volgens het certificaat van deugdelijkheid in de Koopvaardij, de Visserij en de Zeilvaart

Direct de combitraining MFA + MC boeken kan hier.

Onderdelen Medical Care STCW

Tijdens deze training houdt u zich bezig met de medische kennis en vaardigheden zoals die aan boord van een zeeschip van toepassing zijn.

 • Uitleg en contact met Radio Medische Dienst
 • Herkennen van klachten
 • Afnemen van anamnese
 • Gebruik van literatuur
 • Het doen van lichamelijk onderzoek; top - teen
 • Anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam
 • Medische handelingen zoals injecteren, hechten, infuus aanbrengen, katheteriseren en bloeddruk meten

Uitvoering training

 • Duur van de training 3 dagen
 • Minimale leeftijd van 18 jaar
 • Geldigheid 5 jaar
 • Een geldig Medical First Aid certificaat (< 5 jaar oud)
 • Een geldig STCW Basic Safety Training certificaat of refresher (< 5 jaar oud)

De training bestaat afwisselend uit theorie en praktijk.
Minimaal één maal per maand verzorgen wij een open inschrijving, meer datums op aanvraag.

Het STCW bepaald welke onderdelen tijdens de MC training behandeld moeten worden en deze hebben wij dan ook opgenomen in onze gecertificeerde trainingen.

Locatie

Al onze trainingen worden verzorgd in ons trainingscentrum te Emmeloord, Escudo 17

In company training zijn in overleg mogelijk.

Certificaat

Als u slaagt voor de Medical First Aid STCW ontvangt u van ons het STCW certificaat STCW'78 A-VI/4-2, dat 5 jaar geldig is en wordt de cursus bijgeschreven in uw monsterboekje en/of veiligheidslogboek.

Taal

Standaard worden de STCW trainingen bij TVK Instructie in het Nederlands gegeven, op verzoek in het Engels (bij voldoende deelnemers). Eventueel kan een tolk ingezet worden.

Subsidie

Deze cursus kan mogelijk gevolgd worden met subsidie uit het ESF via het O&O fonds Zeescheepvaart. Hier meer informatie.

training-medical-first-aid

Direct aanmelden