BHV Herhaling

slider-foto-veiligheidstrainingen

BHV Herhaling

BHV-kennis actueel houden

Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV-ers op peil te houden. In het NIBHV-systeem wordt voorzien in een jaarlijkse herhaling. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van BHV-ers zal moeten plaatsvinden. Ook kunnen daarnaast de vaardigheden op peil worden gehouden door het regelmatig organiseren van (ontruimings)oefeningen in het bedrijf. Houd als richtlijn 1x per jaar een ontruimingsoefening aan. Registreer deelname van de BHV-ers aan opleidingen, herhalingen en oefeningen. Zo kan je aantonen dat je voldoet aan de wettelijke verplichting: 'De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen'. Op deze wijze kan je de BHV borgen.

Naast het opleiden van bedrijfshulpverleners is het van belang dat er voorlichting en instructie over de BHV aan alle medewerkers wordt gegeven.

Op zoek naar de BHV Basis training? Die vind je hier

Meer informatie over BHV trainingen vind je hier

Onderdelen van de BHV training

De BHV herhalingstraining is grotendeels een praktijkdag. Brand en Eerste hulp komen in deze dag aan de orde. Ook bieden wij de mogelijkheid om een gedeelte van de dag in te vullen met het analyseren van de risico’s op de eigen werkvloer. Hierdoor stijgt het risico bewustzijn.

Uitvoering training

Duur van de training: 1 dag
Geldigheid: 1 jaar

De training bestaat uit grotendeels uit een praktijk dag.

Locatie

Al onze trainingen worden verzorgd in ons trainingscentrum te Emmeloord, Escudo 17
Natuurlijk verzorgen wij de lunch op onze locatie.
In company training zijn in overleg mogelijk.

Certificaat

Na afronding van de training ontvang je een persoonlijke BHV pas.

Taal

Standaard worden de trainingen bij TVK Instructie in het Nederlands gegeven, op verzoek in het Engels (bij voldoende deelnemers). Eventueel kan een tolk ingezet worden.

Subsidie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers gebruik maken van opleidingssubsidies. Elke subsidie kent eigen voorwaarden. Informeer bij je brancheorganisatie naar de mogelijkheden.

 

training-bhv

Direct aanmelden