BHV

bhv481

BHV verplicht!
Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.

BHV

Werkgevers: Wat is mijn verantwoordelijkheid ?
Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.

Wat is uw verantwoordelijkheid t.o.v. uw BHV’ers ?
Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

Alle aspecten van een volledige BHV Training
Niet-spoedeisende Eerste Hulp Spoedeisende Eerste Hulp Alarmeren van de BHV Algemene hulpverleningsregels Eerste Hulpverlening Letsels Internationale snelverband Nederlandse snelverband Spoedeisende Eerste Hulp Handelen bij reanimatie Het gebruik van de AED Het optreden bij acute ziekten en aandoeningen Brandbestrijding en Ontruiming Alarmeren van de BHV Algemene hulpverleningsregels Brandbestrijding Ontruiming

Wat, waar en hoe ?
TvK Instructie komt desgewenst naar u toe om het personeel op uw locatie te trainen. Uiteraard is het ook mogelijk om uw personeel te scholen op onze eigen trainingslocatie in Emmeloord. We zijn van alle markten thuis.

VCA

Download Brochure

Download onze brochure BHV

TVK instructie BV BHV

[ccf_form id=”3772″]