STCW BST & AFF & PSCRB

Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

STCW BST & AFF & PSCRB

Na succesvol afronden van deze combinatietraining van de STCW Basic Safety Training, STCW Advanced Fire Fighting en STCW Proficiency in Survival craft ontvangt de cursist drie aparte certificaten. De cursussen zijn te combineren doordat er diverse modules overlappen bij de trainingen.

 • Tijdsduur: 9,5 dagen
 • Aanvang:  07:30 uur
 • Toelatingseisen:Een geldig medisch certificaat voor de zeevaart

Meer informatie over BST & AFF & PSCRB

De combinatietraining is onder te verdelen in de Basic Safety, Advanced Fire Fighting training en STCW Proficiency in Survival Craft.

STCW Basic Safety Training
De Basic Safety Training is de verplichte basis training van STCW, welke zeevarenden in het bezit dienen te hebben. Tijdens de STCW Basic Safety Training leert de cursist hoe in diverse noodsituaties gehandeld  moet worden, aan boord van een schip.

STCW Advanced Fire Fighting
De STCW Advanced Fire Fighting training is bedoeld voor zeevarenden om inzicht te krijgen in de gevaren van brand aan boord van een schip. De STCW Advanced Fire Fighting is tevens verplicht voor alle officieren.

STCW Proficiency in Survival Craft and rescue boats, other than fast rescue boats
De STCW Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats is voor iedereen die is aangewezen om op te treden als bemanningslid van een reddingsboot op een schip. Tijdens deze training leert de cursist omgaan met noodsituaties en het nemen van de juiste beslissingen.

Minimaal aantal deelnemers: 6

Inhoud STCW Basic Safety Training

 • Overleven op zee
 • Brandbestrijding en Ademlucht
 • Elementaire First Aid
 • Persoonlijke veiligheid en Sociale verantwoordelijkheden

Inhoud STCW Advanced Fire Fighting

 • Het herkennen en bestrijden van brand, alsmede het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen en -installaties
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het toepassen van beschermingsmaatregelen
 • Gebruik van adembeschermingsapparatuur
 • Inspectie en onderhoud van blusmiddelen, blusinstallatie en uitrusting
 • Leidinggeven bij de brandbestrijding en het houden van oefeningen
 • Het zoeken naar en het redden van slachtoffers
 • Herkennen van gevaarlijke stoffen
 • Praktijkoefeningen in scheepsbrandbestrijding en leidinggeven

Inhoud STCW Proficiency in Survival Craft

 • Controleren van reddingsboot
 • Leiding nemen aan boord van een reddingsboot, het lanceren, bedienen van de reddingsboot
 • Lanceren van vlotten door middel van een davit systeem
 • Het omgaan met communicatiemiddelen, noodbakens en noodsignalen
 • Overleven op zee
 • Oppikken van drenkelingen
 • Het geven van eerste hulp aan overlevenden
training-pscrb

Direct aanmelden