Medical First Aid en Medical care

Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

Medical First Aid en Medical care

Vanaf nu iedere week: medische STCW-trainingen Medical First Aid en Medical Care!

Medische zaken

Het is van het grootste belang dat er iemand aan boord is met een Medical training. Op zee kunnen bemanningsleden tijdens hun werk meestal niet naar een arts of Eerste hulp aan wal. Daarom is het kunnen verlenen van medische zorg aan boord belangrijk.

Van groot belang voor de kwaliteit van de medische zorg aan boord is:

 • Training van bemanningsleden die medische zorg aan boord verlenen.
 • Een goede medische uitrusting aan boord.
 • Telefonisch medisch advies van artsen van de Radio Medische Dienst.

Medische trainingen

Nederland is aangesloten bij het STCW-verdrag en moet ook voldoen aan de EU richtlijn over de medische training van zeevarenden. Per 1 mei 2014 werden de certificaten "Medische Eerste Hulp aan boord (STCW Medical First Aid)" en "Medische zorg aan boord (STCW Medical Care)" ingevoerd. Voor de kapitein en de persoon aan wie de medische zorg aan boord is gedelegeerd, geldt een herhalingsverplichting.

Degene die verantwoordelijk is voor de medische zorg, moet minimaal één maal per vijf jaar de volledige training volgen.

Het is afhankelijk van het vaargebied en/of de vaarbevoegdheid welke cursus een zeevarende moet volgen. Voor de mensen op schepen met een certificaat voor reizen nabij de kust (Near Coastal Voyage volgens STCW) volstaat het certificaat Medical First Aid.

Op schepen met een wereldwijd vaargebied volgens het certificaat van deugdelijkheid moet de kapitein en de officier aan wie de medische zorg aan boord is toevertrouwd, beschikken over de certificaten Medical First Aid en Medical Care.

Medical First Aid

Tijdens deze training houdt u zich bezig met de medische kennis en vaardigheden zoals die aan boord van een zeeschip van toepassing zijn.

 • Organisatie en systematiek van de Medical First Aid aan boord
 • Toepassen medische uitrusting
 • Vaardigheden stabiliseren zieke of ongevalsslachtoffer waaronder:
 • Vaardigheden nader onderzoek zieke of ongevalsslachtoffer
 • Vaardigheden eerste hulp en wondebehandeling
 • Communicatie met de Radio Medische Dienst
 • Gebruik van medische literatuur aan boord
 • Toediening van medicijnen (o.a. pijnstilling)
 • Bijhouden medische administratie
 • Beknopte medische kennis over enige belangrijke letsels en ziektes

Medical Care

Deze opleiding is verplicht voor kapiteins van alle Nederlandse schepen met een onbeperkt vaargebied in de Koopvaardij, de Visserij en de Zeilvaart. De eerste twee dagen zijn gelijk aan de cursus Medical First Aid. De deelnemers worden getraind in het herkennen van klachten en symptomen zodat adequate hulpverlening mogelijk is en via de Radio Medische Dienst advies gevraagd kan worden. Verder vindt een uitgebreide training plaats in vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorg, zoals het geven van medicatie, injecteren, aanleggen van een infuus, hechten van wonden.

De cursus is praktisch van opzet. Dit betekent dat de aan te leren vaardigheden en het toetsen daarvan de uitgangspunten vormen van deze opleiding. De theorielessen staan ten dienste van de te verwerven vaardigheid. De cursus wordt door ervaren docenten gegeven en voldoet aan de STCW eisen en aan de EU richtlijnen.

Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 12 cursisten

Certificering ILenT

TvK Instructie is sinds 2 juni gecertificeerd door ILenT om deze Medical trainingen te verzorgen, internationaal geldige certificaten uit te mogen geven en deze trainingen bij te schrijven in de Monsterboekjes van zeevarenden.

Taal

De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training ook in het Engels gegeven worden. Eventueel kan via TvK een tolk ingehuurd worden.

Geldigheid

De uitgegeven certificaten zijn 5 jaar geldig.

Cursusduur

De Medical First Aid duurt 2 dagen, de Medical Care 3 dagen; als men in het bezit is van een geldig certificaat Medical First Aid.

training-medical-first-aid

Direct aanmelden

Medical First Aid

Direct aanmelden

Medical Care