VCA Speciaal Onderwijs

Zelf-een-brand-blussen-Foto-TvK-Instructie-522x391

VCA speciaal onderwijs
TvK Instructie is al 10 jaar actief als trainer voor onder andere BHV en VCA. In de loop der tijd hebben wij specifieke trainingen ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Klik hier voor meer informatie.

De praktijk
De onderdelen Brand en Gevaarlijke Stoffen worden ondersteund door een echte blustraining en meten met apparatuur en meetbuisjes. Ook wordt gewerkt met een explosiemeter. Theorie wordt uiteraard volledig audiovisueel ondersteund.

Oefentoets en Examen
Per cursist wordt geïnventariseerd welk onderdeel niet haalbaar voor je is. (Dit is niet erg omdat je best wel wat kunt missen). Eerst doe je een proefexamen. Dat is fijn, want dat geeft vertrouwen voor het echte examen. Het proefexamen wordt voorgelezen op de manier die ook gehanteerd wordt op het examen. Wij gaan ervan uit dat u zelf de examenaanvraag en boeken verzorgt, maar eventueel kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Groepsgrootte
De groepen bestaan uit 8 tot 12 cursisten.

Trainingstijden
* relatief korte sessies van 2 x 50 minuten en maximaal 4 x 50 minuten per dag.
* Tussen de trainingen worden pauzes ingelast van 15 minuten. 
* 4 groepen per dag; 2 ’s morgens, 2 ’s middags.
* Bij een normale training, bijv. in de bouw, zijn er 16 contacturen, incl. examen.
* Bij deze doelgroepen geven wij 24 tot 32 uur cursus.
* De docent kan na 8 tot 10 contacturen al een planning maken voor examenaanvraag.

Zelf doceren
Bij de sessies is het mogelijk om de dagelijkse docent of begeleider aanwezig te
laten zijn. Dit kan de resultaten van de cursus en de cursustijd gunstig beïnvloeden.
Ook is het mogelijk de schooldocent het voortraject te laten verzorgen waarbij onze
instructeur bijvoorbeeld de laatste 4 – 6 lessen verzorgt inclusief een examentraining.

Bijkomende mogelijkheden
Overlap van VCA en BHV onderdeel Brand, Communicatie en Ontruiming zijn zodanig groot dat in zeer korte tijd ook die onderdelen gecertificeerd kunnen worden.

Subsidie
U kunt in aanmerking komen voor een subsidie. Dit is afhankelijk van de branche waarin uw onderneming verkeert en welke bedrijfsactiviteiten uw bedrijf voert.

Download hier onze brochure